ZAVŘENO OD 9. 10. 2020

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. října 2020 č. 995
o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020

I. zakazuje

3. dále:
– provoz heren a kasin,
– provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku
na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách
a akcí podle bodu II/2,
– provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
– návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
– provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,

 

Děkujeme za pochopení a držme si palce 😉